CRAC

Technika CRAC (Contract-Relax-Antagonist-Contract) je špeciálna metóda naťahovania, ktorá sa používa v manuálnej terapii na zvýšenie rozsahu pohybu a zníženie svalového napätia. Táto metóda je formou proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácie (PNF), ktorá pozostáva z troch fáz. Najprv sa cieľový sval izometricky napne (contract), potom sa uvoľní (relax) a nakoniec sa napne antagonistický sval (antagonist-contract).

Táto technika je obzvlášť účinná pri zlepšovaní pružnosti a rehabilitácii, pretože kombinuje posilňovanie svalov a naťahovanie. Po izometrickom zvýšení svalového napätia je počas fázy uvoľnenia sval ľahšie natiahnuteľný, čím sa svaly a šľachy stávajú dlhšími a pružnejšími.

Technika CRAC sa často používa u športovcov na zlepšenie ich výkonu a prevenciu zranení. Manuálni terapeuti tiež využívajú túto metódu na zmiernenie bolesti a obnovenie rozsahu pohybu, najmä v prípadoch, ako je chronické svalové napätie alebo stuhnutosť kĺbov.

Pri aplikácii techniky je dôležité, aby terapeuti presne a odborne vykonávali jednotlivé fázy, pretože nesprávne vykonanie môže viesť k zraneniu. Okrem toho je kľúčová komunikácia medzi pacientom a terapeutom, aby bolo možné na základe spätnej väzby pacienta správne regulovať mieru a intenzitu naťahovania.

ART

ART (Active Release Techniques) je špeciálna metóda v manuálnej terápii, ktorá bola vyvinutá na liečbu svalových a kĺbových problémov. Cieľom ART je uvoľnenie poranení a napätia v mäkkých tkanivách – ako sú svaly, šľachy, väzy a fascie – čím sa zlepšuje pohyblivosť a zmierňuje bolesť.

Základné princípy techniky ART sú nasledovné:

  1. Identifikácia: Terapeut najprv identifikuje problémovú oblasť, hmatom zisťuje poškodené alebo napäté tkanivá.
  2. Ručný tlak: Terapeut vyvíja tlak rukou na problémovú oblasť, zatiaľ čo pacient aktívne pohybuje postihnutou časťou tela.
  3. Pohyb a naťahovanie: Terapeut a pacient spolupracujú na vykonávaní špecifických pohybov, ktorých cieľom je oddelenie napätých tkanív a obnovenie normálnej pohyblivosti.
  4. Opakovanie: Proces sa niekoľkokrát opakuje, aby sa postupne uvoľnilo tkanivové napätie a zlepšila sa funkcia pohybu.

ART je obzvlášť účinný pri liečbe chronických bolestí, športových zranení, stuhnutosti kĺbov a iných problémov týkajúcich sa mäkkých tkanív. Jedinečnosť metódy ART spočíva v tom, že terapeut priamo pracuje na uvoľňovaní tkanivových adhézií a jazvového tkaniva, pričom pacient aktívne participuje na liečbe.

Technika ART sa často používa u športovcov, ale môže byť prospešná pre každého, kto trpí svalovými a kĺbovými problémami. Liečba účinne zmierňuje bolesť, zlepšuje rozsah pohybu a podporuje rýchlejšie zotavenie.

Objednajte sa na liečbu

...bezbolestné liečby, moderné techniky, jednoduchší pohyb