Aktívna a pasívna mobilizácia

Aktívna a pasívna mobilizácia sú dôležité techniky v oblasti rehabilitácie a pohybovej terapie. Obe metódy majú za cieľ zlepšiť pohyblivosť kĺbov, zmierniť stuhnutie a bolesť a obnoviť normálny rozsah pohybu.

Pri aktívnej mobilizácii pacient alebo terapeut vykonávajú aktívne pohyby v kĺboch. To môže zahŕňať aj pasívny pohyb, kde terapeut pomáha pacientovi s pohybom. Cieľom aktívnej mobilizácie je posilniť kĺby, zvýšiť rozsah pohybu a zlepšiť stabilitu.

Pri pasívnej mobilizácii terapeut ovláda a manipuluje s kĺbmi, zatiaľ čo pacient pasívne leží alebo sedí. To umožňuje pohyb kĺbov v normálnom rozsahu pohybu, pričom pacient sa na pohybe aktívne nepodieľa. Pasívna mobilizácia môže pomôcť zmierniť bolesť, uvoľniť napäté svaly a zlepšiť pohyblivosť kĺbov.

Aktívna aj pasívna mobilizácia sú účinné nástroje pri liečbe pohybových problémov. Je však dôležité, aby tieto techniky vykonával odborník a že liečba vždy zodpovedá individuálnemu stavu a potrebám pacienta.

Objednajte sa na liečbu

...skúsený terapeut, moderné techniky, účinné liečby

Máte otázku?