Gravitačná lavica

Inverzná (gravitačná) lavica je špeciálne zariadenie na naťahovanie chrbtice. Keď sme v stoji alebo sede, gravitácia stláča chrbticu a zaťažuje medzistavcové platničky. S použitím gravitačnej lavice môžeme natiahnuť chrbticu a tým liečiť herniu disku. Toto terapeutické zariadenie znižuje tlak na chrbticu, pomáha správne zarovnať chrbticu a zväčšuje priestor medzi stavcami. Použitím gravitačnej lavice sa môže znížiť bolesť, zlepšiť pohyblivosť a zvýšiť pružnosť.

Objednajte sa na liečbu

...skúsený terapeut, moderné techniky, účinné liečby

Máte otázku?